Inleiding
(door: Jerry M. Kosanovich)


English

Français

Nederlands


  intro_6a.jpg (85257 bytes)
 Europa trauert
 (Europe mourns)
  Publ. Essig Basel (CH)

intro_3.jpg (20296 bytes)
 The Battle
    Publ. Pax Antwerp (B)

Europa is een kontinent waarvan de geschiedenis er één is van oorlogvoeren op grote en kleine schaal eeuw na eeuw. Oorlogen van grote historische betekenis of uitsluitend van betekenis voor de direkt betrokkenen die het slachtoffer werden van die konflikten. Gebeurtenissen die men zich nu niet of nauwelijks meer kan herinneren.

De Europeanen stuurden hun jonge mannen de oorlog in, vergoten hun bloed en verspilden hun vermogen aan oorlogen overal in de wereld in afgelegen gebieden, tussen "niet Christenen" in landen waar bijna niemand van had gehoord. En dat alles in naam van het "Rijk".          


intro_2.jpg (21811 bytes)

Spectre of war
Publ. Minerva Prague

intro_1.jpg (22002 bytes)
The people and the State.
Publ. Estonia

Europa werd het centrum van de wereld toen haar konink- en keizerrijken groeiden en langzamerhand de hele wereld omspanden.
Staten die zich praktisch onbeperkt konden uitbreiden o.m. door de industriële revolutie in de 19e eeuw en waarvan de macht veilig in handen was van een kleine elite die regels hanteerde welke voor de "gewone man" onbegrijpelijk waren.              
 

De gewone man die de gelederen versterkte van leger en marine en die het eeuwigdurende "kanonnenvoer" was ten bate van de ambities van de Staat. Niets van deze historie van schijnbaar onophoudelijke konflikten en het uitoefenen van onbeperkte macht kon ook maar enigszins doen vermoeden wat Europa te wachten stond en wat algemeen en eenvoudig bekend werd als ................. 


intro_4.jpg (24769 bytes)
War against War
Publ. Rigi Lucerne (CH)

intro_5.jpg (39343 bytes) 
The European War
Publ. Essig Basel (CH)

         De Groote OorlogFree counter and web stats

Home

Site Map